czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Gorące tematy

  • 19 kwietnia 2019
  • 22 kwietnia 2019
  • wyświetleń: 8458

Będzie nowy żłobek z większą ilością miejsc dla maluchów

Nowa, wygodniejsza lokalizacja Żłobka Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, wraz z większą - aż o 100 procent - ilością miejsc dla maluchów to efekt udanego aplikowania gminy o środki zewnętrzne i uzyskania dofinansowania z budżetu państwa w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2019.

Żłobek
W Czechowicach-Dziedzicach będzie nowy żłobek z większą ilością miejsc dla maluchów. · fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


Gmina pozyskała środki w wysokości 784 tysięcy złotych na adaptację pomieszczeń szkolnych w budynku obecnej Szkoły Podstawowej nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach (przy ulicy Targowej) na cele żłobka miejskiego, w tym na stworzenie nowych miejsc w żłobku 770 tysięcy i 14 tysięcy na ich funkcjonowanie.

Adaptacja będzie obejmować m.in. przeniesienie części ścian działowych w pomieszczeniach i aranżację nowych sal dla 70 dzieci, modernizację instalacji elektrycznej oraz centralnego ogrzewania, budowę nowych łazienek z węzłami sanitarnymi, malowanie ścian, wykonanie nowych wykładzin podłogowych, budowę wejścia oraz wymianę drzwi, jak również prace dotyczące ochrony przeciwpożarowej. W ramach dofinansowania, 40 tysięcy kosztować będzie sam zakup wyposażenia i zabawek. Prace obejmą część pomieszczeń szkoły, która - w związku z reformą edukacji - ma obecnie mniejsze potrzeby lokalowe.

Metraż całego obiektu objętego inwestycją to 320 metrów kwadratowych, w tym m.in. pięć pomieszczeń dla opieki nad dziećmi (po 45 m2), zaplecze kuchenne, pomieszczenia szatniowe i socjalne oraz administracyjne i komunikacyjne. Ogólna, łączna wartość inwestycji jest szacowana na 1.029.600 złotych, a jej zakończenie planuje się na koniec sierpnia bieżącego roku.

Zadanie obejmuje utworzenie 35 nowych miejsc w żłobku oraz przeniesienie do nowej lokalizacji trzydziestu pięciu obecnie funkcjonujących. Aktualnie Żłobek Miejski prowadzi swoją działalność w nieodległym budynku przy ulicy A. Mickiewicza 19, który dzieli jednak z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, prowadzącym tam Dom Dziennego Pobytu (o którym szerzej piszemy obok). Realizacja zadania jest niezwykle ważna ze względu na pilną potrzebę zapewnienia opieki w żłobku dla dzieci, które oczekują na listach rezerwowych. Obecnie Gmina Czechowice-Dziedzice zapewnia opiekę dla 35 dzieci, natomiast potrzeby szacowane są na poziomie 70-80 dzieci.

Już dzisiaj Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach prowadzi nabór na wolne miejsce na stanowisku opiekun dziecięcy. Oferty należy składać w terminie do dnia 30.04.2019 r. osobiście w zamkniętej kopercie z opisem "Nabór na stanowisko opiekuna dziecięcego" w Żłobku Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, lub pocztą na adres: Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Mickiewicza 19, 43-502 Czechowice-Dziedzice. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową decyduje data jej wpływu do Żłobka. Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: 32 211 47 89.

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.