czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 14 lipca 2021
  • 17 lipca 2021
  • wyświetleń: 2740

Mieszkańcy gminy mieli ponad 3,6 mln zł długu wobec samorządu

W "Raporcie o stanie gminy za 2020 rok" czechowicki Urząd Miejski podał dane na temat gospodarki lokalami komunalnymi, w tym zadłużenia, jakie miały osoby wynajmujące mieszkania komunalne oraz lokale użytkowe względem samorządu.

Urząd Miejski, ratusz, Czechowice-Dziedzice
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Oskar Piecuch / czecho.pl


Jak informuje Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach w "Raporcie o stanie gminy za 2020 rok", w zasobie mieszkaniowym gminy znajdują się 442 lokale mieszkalne, 142 lokale socjalne oraz 167 lokali użytkowych.

- W 2020 roku zawarto 21 umów na lokale socjalne i lokale komunalne, w tym 17 na lokale komunalne i 4 na lokale socjalne. Spisane umowy zawarte zostały z listy osób oczekujących na skierowanie do zawarcia umowy w ramach mieszkaniowego zasobu gminy, z tytułu zamian lokali między najemcami i z tytułu realizacji wyroków eksmisyjnych. Oddano do zamieszkania 8 mieszkań komunalnych w budynku przy ul. Legionów 59, z czego 5 mieszkań otrzymały osoby z lokali socjalnych w zamian za ich wydanie. Dodatkowo 2 zamiany zostały zrealizowane w zamian za wydanie lokali komunalnych, ze względu na stan techniczny budynku w którym zamieszkiwali - czytamy w dokumencie przygotowanym przez czechowicki samorząd.

We wspomnianym dokumencie Urząd Miejski podał również dane na temat zadłużenia według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku. Na koniec zeszłego roku liczba zadłużonych osób wynosiła 301, a ich zaległość główna względem samorządu - dokładnie 2 697 507,67 złotych. Do tej kwoty doliczono również odsetki w kwocie 605 147,60 złotych oraz koszty procesu w wysokości 309 549,35 złotych. W sumie zadłużenie wynosi 3 612 204,62 złotych. W porównaniu z końcem 2019 roku spadła liczba osób zadłużonych (wtedy liczba ta wynosiła 302) jednak wzrosła liczba zadłużenia - na 31 grudnia 2019 roku wynosiła ona w sumie 3 564 056,48 złotych.

Na koniec 2020 roku nieznacznie wzrosła również liczba osób zadłużonych w sferze wynajmu lokali użytkowych od samorządu. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku liczba zadłużonych osób wynosiła 8 (wzrost względem poprzedniego roku o jedną osobę), których zaległość główna wynosiła 3 606,73 złotych, a odsetki 287,15 złotych, co razem daje 3 893,88 złotych.

Łączne zadłużenie z tytułu wynajmu mieszkań i lokali użytkowych względem samorządu wyniosło 3 616 098,50 złotych. Jak informuje czechowicki Urząd Miejski, do sądu skierowano 49 pozwów o zapłatę czynszu i odszkodowań, a do komornika skierowano 69 wniosków o egzekucję należności. Wystąpiono do sądu z pozwem o 7 eksmisji, sąd nie wydał żadnego wyroku eksmisyjnego, dlatego nie wykonano żadnej eksmisji. Spisano 33 umowy o spłatę należności w ratach, Na dzień 31 grudnia 2020 roku spłacane było 64 umowy, a łączna kwota zaległości pozostałych do zapłaty wynosiła 899 314,20 złotych.

Ponadto w 2020 roku w ramach lokalnego programu osłonowego pomocy finansowej gminy Czechowice-Dziedzice dla osób zadłużonych zamieszkujących w gminnym zasobie mieszkaniowym spisano 2 umowy o spłatę należności w ratach, 1 umowa została spłacona.

mp / czecho.pl, źródło: BIP Gminy Czechowice-Dziedzice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.